SafetyHouse Solutions Oy

SafetyHouse Solutions Oy on paloturvallisuuskoulutuksiin, poistumisharjoituksiin, palokatkoasennuksiin sekä pelastussuunnitelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen erikoistunut yritys.

Koulutamme yritysten, yhteisöjen ja hoitolaitosten henkilökuntaa toimimaan oikein hätätilanteissa. Työpaikalla aiheutuvan tulipalon tai onnettomuuden riskit voivat olla kiinni yrityksen toiminnan luonteesta tai turvallisuuskulttuurista. Inhimillisiä vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä oikealla toiminnalla ja luomalla yritykseen toimiva turvallisuuskulttuuri.Ennaltaehkäisevä ratkaisu on SafetyHouse Solutions Oy:n tarjoama yksilöllinen koulutus, josta on hyötyä sekä työpaikalla, että myös jokapäiväisessä elämässä.

SafetyHouse Solutions Oy:n toteuttama koulutus on asiakaskohtaisesti räätälöityä ja perustuu kohdekohtaiseen tutustumiseen ja riskikartoitukseen. Kouluttajina ja turvallisuusasiantuntijoina toimivat pelastusalan ammattilaiset, jotka työskentelevät pääkaupunkiseudun pelastuslaitoksissa. Kaikilla kouluttajilla ja turvallisuusasiantuntijoilla on vuosien kokemus sammuttamiseen, pelastamiseen ja paloturvallisuuteen liittyvistä asioista.

SafetyHouse tuo koulutuksen yritykseenne. Tämän johdosta koulutus voidaan toteuttaa tehokkaasti keskittyen juuri yrityksenne toimintaan ja tiloihin liittyviin riskeihin sekä turvallisuuden lisäämiseen. Aikaa ei kulu myöskään henkilöstön siirtymisiin työpaikalta koulutukseen.

Järjestämme koulutuksia eri puolella Suomea.                       

Design Madeby.net