Paloturvallisuuskoulutukset, -suunnitelmat ja -tarkastukset

Turvallisempaa arkea yrityksille, yhteisöille sekä hoitolaitoksille

SafetyHouse Solutions

SafetyHouse Solutions Oy on paloturvallisuuskoulutuksiin, poistumisharjoituksiin, palokatkoasennuksiin sekä pelastussuunnitelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen erikoistunut yritys. 

 

Kaikilla kouluttajilla ja turvallisuusasiantuntijoilla on vuosien kokemus sammuttamiseen, pelastamiseen ja paloturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Koulutukset

Kouluta itsesi, työntekijäsi ja henkilökuntasi toimimaan oikein hädän hetkellä. Ensiaputaidot, tulityökurssit, evakuointiharjoitukset ja yleinen paloturvallisuuden koulutus auttavat kaikki pelastamaan henkiä tai rakennuksia.

Ennaltaehkäisy

Laadimme yrityksille, laitoksille ja kiinteistöille pelastuslain edellyttämiä pelastussuunnitelmia sekä pakollisen poistumisturvallisuusselvityksen henkilöturvallisuuden kannalta vaativiin kohteisiin. Asennamme ja suunnittelemme myös määräysten mukaiset palokatkoratkaisut kiinteistöihin.

Tarkastukset

Tarkastamme käsisammuttimet ja koeponnistamme kiinteistöjen pikapalopostit. Teemme vuosi- ja määräaikaistarkastuksia ja tiiveyskokeita väestönsuojille. Tarkastus sisältää kirjallisen raportin suojan kunnosta sekä korjaustarpeista.

Räätälöityjä koulutuksia eri puolella Suomea.

Koulutamme yritysten, yhteisöjen ja hoitolaitosten henkilökuntaa toimimaan oikein hätätilanteissa. Työpaikalla aiheutuvan tulipalon tai onnettomuuden riskit voivat olla kiinni yrityksen toiminnan luonteesta tai turvallisuuskulttuurista. Inhimillisiä vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä oikealla toiminnalla ja luomalla yritykseen toimiva turvallisuuskulttuuri. Ennaltaehkäisevä ratkaisu on SafetyHouse Solutions Oy:n tarjoama yksilöllinen koulutus, josta on hyötyä sekä työpaikalla, että myös jokapäiväisessä elämässä.

Koulutuksemme ovat asiakaskohtaisesti räätälöityjä ja perustuvat kohdekohtaiseen tutustumiseen ja riskikartoitukseen. Kouluttajina ja turvallisuusasiantuntijoina toimivat pelastusalan ammattilaiset, jotka työskentelevät pääkaupunkiseudun pelastuslaitoksissa. Kaikilla kouluttajilla ja turvallisuusasiantuntijoilla on vuosien kokemus sammuttamiseen, pelastamiseen ja paloturvallisuuteen liittyvistä asioista.

 

SafetyHouse tuo koulutuksen yritykseenne. Tämän johdosta koulutus voidaan toteuttaa tehokkaasti keskittyen juuri yrityksenne toimintaan ja tiloihin liittyviin riskeihin sekä turvallisuuden lisäämiseen. Aikaa ei kulu myöskään henkilöstön siirtymisiin työpaikalta koulutukseen.

 

Ota yhteyttä

SafetyHouse Solutions Oy 
Puh: 040 543 3851
info@safetyhouse.fi

SafetyHouse Solutions Oy

Puh: 040 543 3851, info@safetyhouse.fi