Pelastuskoulutus auttaa toimimaan oikein hätätilanteen sattuessa

Ensiapukoulutus

Järjestämme virallisia EA 1 ja EA 2-kursseja sekä kohdekohtaisesti räätälöityjä ensiapu-koulutuksia. Koulutukset voidaan tarvittaessa yhdistää muihin turvallisuuskoulutuksiimme ja räätälöidä huomioimaan erityisesti asiakkaan toimintaympäristössä tapahtuvat mahdolliset ensiaputilanteet.


Kouluttajina toimivat pelastualan ammattilaiset, joilla on pitkä kokemus sairaankuljetuksesta ja terveydenhuollosta.

Tulityökurssit

Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää Suomen Finanssialan Keskusliiton hyväksymää tulitöiden turvallisuustutkintoa. Uusi tulityökorttikorttikoulutus yhdistää vanhan mallisen tulityökortti-koulutuksen (sininen kortti) sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökorttikoulutuksen (musta kortti) ja uusi kortti on voimassa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yhden päivän mittaisen kurssin hyväksytysti suorittanut henkilö saa todistukseksi viisi vuotta voimassa olevan tulityökortin.

 

Kurssin sisältö perustuu SFS 5900 Tulitöiden turvallisuus asennus-, huolto ja korjaustöissä sekä SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulityö standardeihin. Kurssilla opitaan ymmärtämään tulitöihin liittyvät riskit, perehdytään suojeluohjeeseen sekä harjoitellaan tulitöiden turvatoimenpiteitä ja alkusammutusta.

 

Kurssi on tarkoitettu tulityöluvan myöntäjille, tulitöitä suorittaville ja palovartijoina tulitöissä toimiville. Kurssi sopii sekä tulityökortin uusijoille että uusille tulityökortin tarvitsijoille. Kurssi toteutetaan asiakkaan toimitiloissa, jolloin ei tarvita henkilöstön siirtymisiä erillisiin koulutiloihin. 

SafetyHouse Solutions Oy tarjoaa tulityökoulutusta yrityskohtaisilla kursseilla.

 

Hinta alkaen 100 € / osallistuja (alv 0%). Hinta määräytyy osallistujien määrän mukaan.

 

Hintaan sisältyy opetus, jaettava materiaali, alkusammutusharjoitus ja tulityökortti.

Poistumis-/ evakuointiharjoitus

Tulipalo, pommiuhka tai muu yllättävä hätätilanne. Osataanko työpaikalla toimia oikein ja maltillisesti ennen viranomaisten saapumista?

 

Pelastusharjoituksessa koulutetaan kiinteistön suojeluorganisaatiota sekä kiinteistössä työskentelevää henkilökuntaa turvalliseen ja tehokkaaseen poistumiseen hätätilanteessa.

 

Poistumisharjoitukseen kuuluu:

 • Suojeluhenkilöstön teoriakoulutus 1h
 • Henkilökunnan teoriakoulutus ½ h
 • Poistumisharjoitus kiinteistöstä
 • Palautetilaisuus suojeluorganisaatiolle poistumisen onnistumisesta 1h

 

Hinta alkaen 600 € (alv 0%) riippuen yrityksen koosta ja henkilökunnan määrästä.

Paloturvallisuuskoulutus

Kaikki paloturvallisuuskoulutuksemme on kohde- ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä, perustuen toimintaan ja olosuhteisiin yrityksen tiloissa. Toteutamme koulutuksen asiakkaan tarpeiden ja käytettävissä olevan ajan puitteissa.

 

Paloturvallisuuskoulutukset koostuvat teoriaopetuksesta ja käytännön harjoituksista. Koulutuspaketit on suunniteltu niin työpaikkojen turvallisuusorganisaatiota kuin henkilöstöä ajatellen. Se antaa osallistujille valmiudet turvallisen työskentely ympäristön luomiseksi ja ylläpitämiseksi.

 

Teoriatunneilla annetaan kiinteistön käyttäjille tietoa rakennuksen paloturvallisuusratkaisuista ja päivittäisestä paloturvallisuuden ylläpidosta. Paloturvallisuuden vuoksi on usein tehty kalliitakin rakenteellisia ratkaisuja, joiden tarkoituksena on antaa aikaa omatoimiseen pelastautumiseen, rajoittaa vahinkojen laajuutta sekä helpottaa pelastus- ja sammutustöitä. Kiinteistön käyttäjät eivät useinkaan tiedä näistä ratkaisuista ja niiden merkityksestä. Koulutuksen tavoitteena on saada osallistujat ymmärtämään, mikä merkitys omalla toiminnalla on kokonaisturvallisuuden kannalta. 

 

Oppitunneilla saadaan käsitys tulipalojen yleisimmistä syttymissyistä, palon kehittymisestä ja opitaan miten onnettomuustilanteessa tulee toimia. Yrityksen tiloissa voidaan tehdä turvallisuuskierros, jonka avulla tutustutaan oman työpaikan turvallisuusjärjestelyihin kuten esim. palo-osastoinnin ratkaisuihin, uloskäytäviin ja kiinteistöstä löytyvään alkusammutuskalustoon.

Oppitunneilla saadaan käsitys tulipalojen yleisimmistä syttymissyistä, palon kehittymisestä ja opitaan miten onnettomuustilanteessa tulee toimia. Yrityksen tiloissa voidaan tehdä turvallisuuskierros, jonka avulla tutustutaan oman työpaikan turvallisuusjärjestelyihin kuten esim. palo-osastoinnin ratkaisuihin, uloskäytäviin ja kiinteistöstä löytyvään alkusammutuskalustoon.

Koulutustilaisuus päätetään alkusammutusharjoitukseen, jossa jokaisella osallistujalla on mahdollisuus sammuttaa palo sammutuspeitteellä ja käsisammuttimella turvallisissa olosuhteissa ammattilaisen opastuksella.

Esimerkkejä yleisimmistä paloturvallisuuskoulutuksista, niiden sisällöstä ja hinnoista:

Alkusammutuskoulutus

Koulutukseen sisältyy alkusammutusvälineiden käyttökoulutus sekä käytännön sammutusharjoitus.

Alkusammutusharjoittelu toteutetaan nykyaikaisilla harjoitusvälineillä, jotka eivät aiheuta savu- / hajuhaittoja ympäristöön. Alkusammutusharjoitus voidaan toteuttaa turvallisesti ja ympäristöystävällisesti asiakkaan pihalla tai parkkipaikalla.

 

Koulutukseen ei sisälly teoriakoulutusta.

Harjoitusvälineinä ovat:

 • Käsisammutin
 • Sammutuspeite

 

Hinta alkaen 400 € (alv 0%)

Hinta sisältää 1h koulutuksen max. 25 henkilölle.

Paloturvallisuuskoulutus 3,5h

Soveltuu koko henkilöstön koulutukseen tai yrityksen suojeluorganisaation kouluttamiseen.

Koulutukseen kuuluu 2,5h teoriaosuus paloturvallisuudesta ja 1h käytännön harjoittelu alkusammutusvälineillä.

 

Ennen koulutusta suoritetaan asiakkaan kiinteistössä riskikartoitus, jonka avulla kartoitetaan toimintaan liittyvät riskit. Riskikartoituksessa saatujen tietojen pohjalta muokataan tarvittaessa paloturvallisuuskoulutuksen sisältöä.

 

Teoriaosuudessa käsitellään yrityksen, yhteisön tai hoitolaitoksen jokapäiväiseen toimintaan liittyviä riskejä, riskien ehkäisyä ja toimintatapoja, jos tilanne etenee esim. tulipaloksi.

 • Tulipalon kehittyminen
 • Riskit ja niiden ennaltaehkäisy
 • Rakenteelliset paloturvallisuusratkaisut
 • Toiminta tulipalotilanteessa
 • Poistuminen ja pelastaminen
 • Hätäilmoitus
 • Alkusammutusvälineet

 

Käytännön alkusammutusharjoituksessa jokainen koulutukseen osallistuva pääsee käytännössä harjoittelemaan alkusammutusta.

 

Alkusammutusharjoittelu toteutetaan nykyaikaisilla harjoitusvälineillä, jotka eivät aiheuta savu- / hajuhaittoja ympäristöön. Alkusammutusharjoitus voidaan toteuttaa turvallisesti ja ympäristöystävällisesti asiakkaan pihalla tai parkkipaikalla.

 

Harjoitusvälineinä ovat:

 • Käsisammutin
 • Sammutuspeite

 

Hinta 800 € (alv 0%)

 

Hinta sisältää riskikartoituksen asiakkaan kiinteistössä, 2,5h teoriaosuuden paloturvallisuudesta, 1h käytännön alkusammutusharjoittelun max. 25 henkilölle.

SafetyHouse Solutions Oy

Puh: 040 543 3851, info@safetyhouse.fi