Säännölliset tarkastukset ovat tärkeä osa kiinteistöhuoltoa

Käsisammuttimien tarkastus

Sammuttimen tarkastuksella varmistetaan käsisammuttimen toimintakunto. Käsisammutinten tarkastus ja huolto on säädöksin säädeltyä toimintaa (laki pelastustoimen laitteista 10/2007). Tarkastamme kaikki hyväksytyt sammutinmerkit ja -mallit. Tarkastamme ja koeponnistamme myös kiinteistöjen pikapalopostit. 


Käsisammutin tulee tarkastaa

 • Vuoden väliajoin, kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle ja lämpötilojen vaihteluille: kuten esimerkiksi veneissä, matkailuautoissa ja -vaunuissa olevat sekä ajoneuvoissa olevat sammuttimet


Sammuttimien tarkastukset suoritamme asiakkaan luona. Huoltosopimusasiakkaiden tarkastukset teemme asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti määrävälein.

Pikapalopostien tarkastus ja koeponnistus

Pikapalopostin tarkastuksella varmistetaan pikapalopostin toimintakunta. Pikapalopostien tarkastus, koeponnistus ja huolto on säädöksin säädeltyä toimintaa (laki pelastustoimen laitteista 10/2007). Tarkastamme ja huollamme kaikki pikapalopostit huoltostandardin SFS-EN 671-3 mukaisesti.

 

Pikapalopostit tulee tarkastaa ja koeponnistustaa

 • Pikapalopostit täytyy tarkastaa vuoden (1) välein ja koeponnistaa viiden (5) vuoden välein.

 

Huoltosopimusasiakkaidemme tarkastukset teemme asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti määrävälein.

Väestönsuojan tarkastus

Suoritamme väestönsuojien vuosi- ja määräaikaistarkastuksia ja tiiveyskokeita. Tarkastuksessa inventoidaan suojassa olevat varusteet, sekä tarkastetaan laitteiden ja varusteiden kunto niiden valmistajien edellyttämällä tavalla. Tarkastus sisältää kirjallisen raportin suojan kunnosta sekä korjaustarpeista. Tarkastus ei pidä sisällään kunnostus- ja korjaustöitä.

Kuntotarkastuksessa inventoidaan, tarkastetaan ja testataan seuraavat kohteet:

 • Sulkuteltta ja -huone
 • Käymälät ja käymäläkomerot
 • Suojan ovet ja luukut, sekä opasteet
 • Ilmanottoputkisto, jakokanavisto, poistoilma- ja ylipaineventtiilit, sekä normaaliolojen ilmanvaihdon sulkulaitteet
 • Ilmanvaihtolaitteisto, tarkastus ja koekäyttö valmistajan ohjeiden mukaisesti
 • Ylipainemittarin tarkastus ja kalibrointi
 • Varavesisäiliöt
 • Viemäröinti ja vesilaitteet, padotusventtiilin testaus
 • Suojan lämpötila sekä kosteusprosentti
 • Sähkö- ja viestilaitteet
 • Suojan ja turvallisuushenkilöstön varusteet

 

Hinta alkaen 300 € (alv 0%)

SafetyHouse Solutions Oy

Puh: 040 543 3851, info@safetyhouse.fi